root
分享至微博
分享至 Facebook
列印

九龍塘新德園5098萬易手

06 - 12 12:03 AM

(綜合報道)(星島日報報道)中原高級區域營業董事吳國偉表示,九龍塘新德園近日錄交投,成交為單號屋,面積約二千八百八十五方呎,成交價為五千零九十八萬元,平均呎價約一萬七千六百七十一元。

原業主於九三年,以一千二百五十萬元購入,現帳面獲利約三千八百四十八萬元。據悉,買家為區內住客,購入作換樓用途。

分享至微博
分享至 Facebook
列印
新浪推介